Ons Verhaal

Lees graag hier onder ons interessante verhaal.

Visie

 

Ons wil God se herstel van die wereld vier, leef en uitdeel.

 

Waardes

 

 • Christus is alles

 • Die Bybel is ons Anker

 • Gebed is ons lewensaar

 • Ons adem 'n atmosfeer van liefde en omgee.

 • Ons gaan oor tot aksie

 • Ons is 'n gesinsgemeente

 

Die 8 dimensies van die gemeente se werk

 

 • Verkondiging - kerugma

 • Aanbidding - leiturgia

 • Gemeenskap - koinonia

 • Dissipelskap en onderrig - didaskalia

 • Pastorale sorg en vermaning - paraklesis

 • Diens en versorging - diakonia

 • Getuienis - marturia

 • Bestuur en administrasie - kubernesis

Personeelsake

 

Randburg-Suid het ‘n besondere waardering vir die predikant, ds Henning Jacobs, vir die kantoorbestuurder Esti Esterhuizen,  die orrelis: Sarie Jacobs en die ander personeel,  Alfred en Martin.

 

Alhoewel die gemeente in teorie bestuur word deur ‘n Gemeenteraad, is dit die voltydse personeel wat die hartklop van die gemeente is. Dit is daarom belangrik dat the gemeente behoorlik omsien na die personeel. Veral die predikante wat daagliks betrokke is by emosioneel uitputtende werk. Dit is ook die gemeente se verantwoordelikheid om te verseker dat die personeel ‘n gebalanseerde werk – en gesinsituasie handhaaf.

† Waar is ons:

30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123 ­

­Telefoon: (011) 787-4004 

26°06'49.60"S/28°00'09.93"E