Sluit aan by ons Geloofsgemeenskap!

Groepinskakeling

Kontak gerus ons kerkkantoor om u lidmaatbesonderhede te registreer of op te gradeer wanneer u besonderhede verander.

 

Elke gesin word toegeken aan 'n Gemeenteraadslid as deel van ons Gemeentebediening. U gemeenteraadslid sal u dan op hoogte hou van gebeure en sal graag 'n verhouding met u en u gesin wil bou.

Wie is my Gemeenteraadslid?

Kontak die Kerkkantoor: (011) 787 4004

Senior bediening

 

NGK Randburg-Suid is met trots betrokke by Ekklesiapark Bejaarde tuiste. Nie net dien ons op die bestuur nie, maar neem ons gereelde preekbeurte waar op 'n Woensdag oggend om 09:30 in die eetsaal.  Die bejaardes se emosionele, fisiese en geestelike welsyn is vir ons belangrik.

 

Ekklesiapark Tuiste vir Bejaardes 

Kontakpersoon:

Elsabé: (011) 886-1430 of info@ekklesiapark.co.za

 

Groei Groepe
 
Die Jeugkerkraad is 'n dinamiese span jongmense wat hul passie in die kerk uitleef deur gemeenskapsuitreike, diens in die gemeente en om lekker pretgeleenthede te organiseer vir die gemeente se kinders.
 

Kategese tye:

Sondag oggende

Voorskool- Gr 3 tydens die erediens (na die kinderoomblik verdaag die predikant die kinders) 09:30-10:15

Gr 4-7- 9:30 - 10:15

Gr 8-10- Verdaag met kollekte (ongeveer 10:15-10:45)

Indien daar 'n Gesinsdiens of Nagmaal is, vind alle kategese na die diens plaas tot 10:45

Belydenisklas: Soos gereel deur ds Henning Jacobs.

Gemeenteraad

Gawie de Beer, Bertus de Vos, Sunette de Vos, Heinrich Eksteen, Theo Ferreira, Eugene Geldenhuys, Roelf Grové, André Hartzenberg, Henning Jacobs, Albertus Lombaard, Marius Meyer, Yolanda Pretorius, Fritz Schoeman, Friedrich Slabbert, Maarten Van Helden, Dawie Van Schalkwyk, Wouter van Zijl, Elain Vlok.

Musiek

Ons gemeente het 'n dinamiese koor waarby enigiemand kan aansluit. Die koor word gelei deur Sarie Jacobs. Die koor tree gereeld tydens spesiale eredienste op veral tydens ons kerklike jaar feeste soos Paasfees, Pinkster en Kersfees. Kontak gerus vir Sarie as jy by die koor wil aansluit.

 

 

Gemeenskapsbetrokkenheid

 

Ons bied elke Julievakansie 'n vakansieprogram met 'n geestelike inhoud aan- maar ook met hope pret.

 

Ons bied ook maatskaplike hulp waar gesinne dit benodig deur as skakelpersoon op te tree met CMR Linden.

Ons Bedieninge

† Waar is ons:

30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123 ­

­Telefoon: (011) 787-4004 

26°06'49.60"S/28°00'09.93"E