Telefoon Nommers:

Kantoor nommer: (011) 787-4004

Ds Henning Selnommer: (082) 854-3524

E-Pos:

Ds Henning: henningjacobs@me.com

Kantoor: randburgsuid@hotmail.co.za

Straatadres:

30 Jean Weg Blairgowrie, Randburg

Posadres:

Posbus 29, Pinegowrie 2123

Bankbesonderhede:

NG Kerk Tvl. Randburg-Suid
ABSA Randburg (505-705)
Rek. no: 170-580-028
PBO nommer: 930007287

Facebook:

www.facebook.com/NgRandburgSuid?ref=hl

Stuur vir ons 'n e-pos:

Het u enige Navrae?

† Waar is ons:

30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123 ­

­Telefoon: (011) 787-4004 

26°06'49.60"S/28°00'09.93"E