Kommunikasie

Eredienste

Sondae om 09:00

 

Kategese

Voorskool - Gr. 3

Tydens die diens

(09:30 - 10:15)

Gr. 4 - 6

(9:30 - 10:15)

Gr. 7 - 10

(10:15 - 10:45)

Ekklesiapark

bid-ure

Woensdae om 09:30

in die eetsaal

 

Kerk Kantoor Ure

09:00 - 12:00 elke dag

Verjaarsdae:

Voorbidding: Lief en Leed

Voorbidding en sterke aan die Hartzenberg familie met die afsterwe van André se suster op 30 Januarie 2020.


Gebed: O Heer, in ons geemeente is daar gemeentelede wat worstel met probleme. Laat hulle die hand uitsteek na U, help hulle, Here. Ons bid ook vir almal dat hulle sal weet om te gee is beter as om te ontvang. Here, seën die Gemeente van Randburg-Suid.
Amen.

Opkomende Gebeure 

en Afkondigings

Saterdag 8 Feb

  • Ontbyt en Praatjie met Swys de Bruin 08:00

  • "Die beginsels van rugby - beginsels van die lewe"

Sondag 9 Feb

  • Erediens 09:00

  • Kategese Voorskools 9:30

Sondag 16 Feb

  • Erediens en Nagmaal 09:00

  • Emiritaatsviering van Ds Henning 11:30

Sondag 23 Feb

  • Erediens 09:00

  • Kategese Voorskools 9:30

Donderdag 27 Feb

  • Praatjie met Amanda Leigh om 18:00

  • "Identifying and dealing with anxiety among children"

† Waar is ons:

30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123 ­

­Telefoon: (011) 787-4004 

26°06'49.60"S/28°00'09.93"E